Affärsidé

Företagets affärsidé är...

Att med hög kvalitet, service, kompetens, trafiksäkerhet och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunden attraktiva lösningar avseende transporttjänster. Företaget skall verka för kundens önskemål och krav på att rationell administration uppfylls, allt samverkande till att kunden med förtroende nyttjar företagets tjänster.

Målsättningen är...

Att effektivt, bra och ändamålsenligt utföra transporten.
Att utveckla företaget personellt, tekniskt och ekonomiskt.
Att till alla delar följa gällande lagar och förordningar.
Att motsvara kundernas krav och förväntningar.