Om företaget

Shelter Transport AB startade den 1 November 1996. Företaget har sitt säte i Högsby Kommun i Kalmar län. Vi säljer och utför transporttjänster och transportförmedling samt konsulttjänster inom ekonomi, miljö pch kvalitetsäkring.

Organisationen består av transportledning, order och övergripande ansvar Kalle och Ulf Berggren. För administration,bokföring, kvalitet/miljö/arbetsmiljö ansvarar Lotta Berggren. Vår revisor heter Ann Pettersson.

Godset vi fraktar består till största del av partigods som fraktas främst i Södra och mellersta Sverige. Detta innebär inte att vi fraktar runt på politiska partier utan i huvudsak virke, stenplattor, husleveranser m.m.

Åkeriet består av fyra lastbilar med släp. Samt förmedling till ett antal övriga bilar. Chaufförerna i åkeriet är Jakob Eek, Johan Rinaldo, Jesper Svensson och  Johan Smith. Vi har tillgång till goda samarbetspartners för optimal logistik och som också köper transportledningstjänsten av oss. Vi erbjuder även konsulttjänster avseende ekonomi,kvalitet/miljöledning/marknadsföring m.m.

Chaufförerna är företagets ambassadörer ute hos kunder. Därför lägger vi stor vikt att se till att de trivs genom att de har alla förutsättningar som krävs för detta. Vi är mycket stolta över "gänget" och standarden på våra bilar.